De Onafhankelijke Psychiater Zwolle
Snel, bondig en professioneel

Ik bied de volgende diensten aan:

- psychiatrische consultatie per email voor huisartsen, POH-GGZ van de huisarts, psycholoog of psychotherapeut, het Meedenkconsult.  

- psychiatrische beoordelingen in het kader van de WVGGZ, zorgmachtigingen of WZD, rechterlijke machtigingen. 

- psychiatrische consulten in de huisartsenpraktijk.

- psychiatrische expertise, bijvoorbeeld voor IGJ, UWV, notaris

Tarieven

Meedenkconsult

€ 27,50

per antwoord

WVGGZ-, WZD-beoordeling

€ 155,-

per uur

Consulten in de huisartsenpraktijk

€ 77,50

per halfuur, gesprek en verslaglegging. 

Reiskosten

€ 0,40

per kilometer

Psychiatrische expertise

offerte vooraf


Het Meedenkconsult

Als huisarts, POH-GGZ, psycholoog of psychotherapeut heeft u soms vragen waarbij u graag wil dat een psychiater even met u meedenkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorschrijven van psychofarmaca, het meedenken over een verwijzing naar een GGZ-zorgaanbieder, moet er verwezen worden naar de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ. Zie verder op pagina Meedenkconsult.

WVGGZ- of WZD-beoordeling

Voor een aanvraag van een zorgmachtiging (WVGGZ) of rechterlijke machtiging (WZD) is een beoordeling van een onafhankelijk psychiater nodig die een geneeskundige verklaring (GV) verstrekt. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het gesprek, het gesprek met de betrokkene, het maken van het verslag en de eventuele reistijd. De inschatting is dat dit totaal ongeveer 3 tot 4 uur, afhankelijk van de reisafstand, in beslag neemt. 

Consulten in de huisartsenpraktijk

In de regio Zwolle e.o. is het mogelijk dat De Onafhankelijke Psychiater in de huisartsenpraktijk een face-to-face-consult doet van patiënten. In vergelijking met het Meedenkconsult biedt deze consultvorm meer verdieping. De ervaring leert dat hiermee voorkomen kan worden dat patiënten naar de specialistische GGZ worden verwezen.