De Onafhankelijke Psychiater Zwolle
Snel, bondig en professioneel

Het Meedenkconsult

Als huisarts, psycholoog of psychotherapeut zijn er momenten dat u met een psychiater wilt kunnen overleggen. Over het algemeen gebeurt dat telefonisch, bijvoorbeeld met psychiaters van lokale GGZ-instellingen of vrijgevestigde psychiaters uit de regio. 

De ervaring van De Onafhankelijke Psychiater is dat wat er in telefonische consulten wordt besproken ook goed per e-mail zou kunnen. Bovendien voorkom je met e-mail-contact, in tegenstelling tot telefonisch contact, dat je als consultvrager en psychiater meerdere keren langs elkaar heen belt, door de drukke spreekuren van beiden. 

In het Meedenkconsult kunnen we meedenken over het voorschrijven van psychofarmaca, over het wel of niet verwijzen naar een GGZ-aanbieder, of er verwezen moet worden naar de basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ. 

Voor dit meedenken is het niet nodig dat naam en geboortedatum van de patiënt wordt uitgewisseld. Hierdoor kunnen we via de mail informatie met elkaar uitwisselen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we ook aanvullend telefonisch overleggen. 


Meedenkconsult